Узут агажы

1979
Узут агажы – жимолость (узут – душа, агажы – куст).