Самын салатан неме

1069
Самын салатан неме – мыльница.