Қыйғырақ

457
Қыйғырақ – крикливый (қыйгыр – кричать).