Сöқтен топчы

693
Сöқтен топчы – пуговица из кости.