Талгақ ууру

903
Талгақ ууру – эпилепсия, припадок.